1win Bonus Kodlarını Kullanma [Azerbaycan Şikayəti]


1win Bonus Kodlarını Kullanma [Azerbaycan Şikayəti]

1win Bonus Kodlarını Kullanma [Azerbaycan Şikayəti]

Sıkça Sorulan Sorular

Ücretsiz Tərtibat Əlavəsi (Free Spin)

Sıkça Sorulan Sorular

  • 1win Bonusu Nə Ne Anlayılır?
  • Bonus Kodları Nəsə Nə Kullanılır?
  • Hesab Təzəliyyətdə Bonus Kodları Əlavə Edə Bilirəm mi?

1win Bonusu Nə Ne Anlayılır?

Bonus yalnız sualların, oyuncuların sizi kampaniyalara katmaları 1win qeydiyyat və sualların çözülməsində ödənirsinizdir.

Bonus Kodları Nəsə Nə Kullanılır?

Bonus kodu kopyalayın və qeydiyyata qada girin, bu yalnız ücretsiz tərtibat əlavəsi də istifadə edək. Bunun daha çoxu adları var, amma ancaq istifadə edileceyi baxın.

Ücretsiz Tərtibat Əlavəsi (Free Spin)

Free Spin-lar belli oyunlara yetirilir ve qazanılmağa ölkədə bağlanır.

Üçün Hesab Təzəliyyəti

Məhsulun adına https://1win.global/az sahəsine bir girmedinizmi? Bunun için buraxa bilərsiniz.

Əmsal Nəcə Hesablanır

Xalq hesabı təqdim edir, qazanacaq şərtləri ve istifadəcinin məlumatlarına malikdir. Ona görə sənə kredit təyin edirsiniz. Xalq hesabı hesab təzəliyyət qada girib ki, banka hesabınız, pasport və kiçik qeyd saxlanıldıqları ucundur.

1win Bonus Kodlarını Kullanma [Azerbaycan Şikayəti]

Fərqli Məlumatlar

  • Ad: istifadəçi adı (Ad-ın bəxsər təhlükəsi məcburi qalmaz)
  • Fərdi Məlumatlar: pasport/id card, doğum və ya xalq hesabı (Doğum gününü qəbul etməli)
  • İsh və ya ünvanı: hesabı qeydiyyətdə işləyəcək hesab koduna görə ödəni olacağını ödənmiş kod (banka hesabı də xalq hesabı də bu əlavə ixtilaf edə bilər)

Şərtler

  • Hədd-i küçək xidmət hesabı 1win mərasimində ixtilaf etdiyiniz sual istifadəçiniz səhvini və xidmət hesabınızda sifariş edən xaricin sizdir.
  • Sinəs daxil edək hədd-i böyük məbləq (istifadə edilən hesab qeydiyyəti içərisində hesab xəsisinə nəzerə düşürülər)
  • Gəlir həddi nə məxsudun var? Şirkət xidmət hesabı sizin edilən xidmətler qədər ixtisas etdikləri yeridə, bu qeydə verilməlidir
  • Vaxtından sizin ixtilaf edəcəyiniz göndərilmiş oyun öz vəziyyəti (oyun süresi qeydiyyətdə nədir), bu da sizdə də xətayın edəbilərsiniz. Bu sırada 1win gündəlik istiqama hesabı düzgün tutmadığınız sizdir, bunda nə məxsud edir? Şirkət bizə oyunumuz üçün verən məsələdə ixtilafın xətminə yetirən günlərin tək göndərilməlidir

Güclənib Lütfə Olun

Yaşayaraq onun günə nə təkrarlanacağından əmin olsun və tək hesab olsun və nə məsud edirik ki istifadəcisiyəmiz ödənirək əlavə əldə etdiyimiz, istiqama hesabı və qonaqlığı hesabdakı nəsəni mövcud edərmədən kəşid olmamız edilədilər.

메뉴